koneksi

$conn=OCILogon("system", "system");
if (!$conn) {
echo "Status koneksi : Gagal".
var_dump(OCIError() );
}else{
echo "Status koneksi : Sukses";
}
?>

Comments

Popular posts from this blog

Purworejo Nasibmu Kini

Tipus

Analisa Ngawur Alaihum Gambreng